Grote zorgen over wateroverlast: “Hier hoort geen industrieel bedrijf”

IMG_6576

“Dat hier een industrieel bedrijf kan komen is toch gewoon ondenkbaar”, zegt Wim La Fontaine, woordvoerder van actiecomité Liever Open Ruimte, die strijdt tegen de komst van een kippenkwekerij met maar liefst 80.000 slachtkuikens in Zomergem. “In dit gebied is er regelmatig wateroverlast. Hoe zal het bedrijf daar mee omgaan? Maar vooral: wat zal de impact zijn van deze bijkomende verharding op de buurt?”.

Actiecomité Liever Open Ruimte liet een gerechtsdeurwaarder de wateroverlast vaststellen. “Deze wateroverlast is echter geen unicum, maar is meermaals per jaar waar te nemen”, zegt La Fontaine. “Op zich was dit nooit een groot probleem, omdat er vaak voldoende buffer was om dit op te vangen. Bij momenten was het wel op het randje en er staan af en toe zelfs enkele straten blank. Elke aantasting van de buffer zorgt dus potentieel voor grotere overlast. Dit is exact wat dit bedrijf zal doen.”

Dit komt bovenop eerdere bedenkingen die we formuleerden, onder andere over de verwerking van afval, mobiliteit, aantasting van de open ruimte en geuroverlast.

Hoop in handen van minister

“Onze hoop ligt voor het milieudossier in de handen van Meetjeslands minister voor landbouw en milieu, Joke Schauvliege. Na een weigering door het schepencollege van Zomergem, heeft de bestendige deputatie de vergunning toch toegekend. Ze deden dit tegen het negatieve advies van hun eigen Provinciale Milieuvergunningscommissie in.

“Deze beslissing heeft ons erg verwonderd”, zegt La Fontaine. “We hopen dat minister Schauvliege een beslissing neemt die aansluit bij de visie die ze zelf heeft ontwikkeld, waarin de betonstop, inbreiding en het behalen van klimaatdoelstellingen centraal staat.”

Beroep tegen stedenbouwkundige beslissing

Ondertussen gaat het actiecomité in beroep tegen de bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunning door de Bestendige Deputatie. Ook de gemeente Zomergem ging tegen deze toelating in beroep. “We bereiden op dit moment ons beroep voor de Raad voor vergunningsbetwistingen voor, dat we in naam van enkele buurtbewoners zullen indienen. ”

“Het is onbegrijpelijk dat de deputatie ondanks alle negatieve adviezen toch groen licht geeft voor een industrieel kippenbedrijf. De buurtbewoners stellen zich daar vragen bij en begrijpen niet waarom één van de steeds schaarser wordende ‘open ruimtes’ in Oost-Vlaanderen geen open ruimte kan blijven met de zo karakteristieke aangename afwisseling van weilanden, akkerland en wilgenkanten, iets wat ons Vlaamse landschap zo typisch en waardevol maakt. Dit landschap dreigt te verdwijnen door de massale opkomst van gigantische industriële kwekerijen. De provincie die momenteel duurzaamheid, leefbaarheid en korte keten hoog in zijn vaandel draagt, keurt dit zonder steekhoudende argumentatie goed. Dit terwijl er zoveel landbouwbedrijven leegstaan die men zou kunnen aanpassen zodat er geen nieuwe open ruimte moet worden aangesneden.”

Contact
Wim La Fontaine
0499 05 46 62
wimlafontaine@gmail.com

Stand van de dossiers

We schetsen hier de stand van zaken van zowel het milieu- en stedenbouwdossier.

Milieudossier:
– Het college van burgemeester en schepenen van Zomergem heeft de vergunning geweigerd;
– De bestendige deputatie heeft de vergunning toch toegekend (ondanks het negatieve advies van de provinciale milieuvergunningscommissie);
– Zowel de gemeente als het actiecomité zijn hiertegen in beroep gegaan. Het is nu aan de minister om een besluit te nemen;
– Als het ja is en de tegenpartij krijgt de vergunning dan kunnen wij nog naar de raad van State gaan en onze zaak daar gaan bepleiten;
– Als het nee is dan kan de tegenpartij hetzelfde doen.

Stedenbouwdossier:
– De vergunning is geweigerd door het college van burgemeester en schepenen van Zomergem;
– De deputatie heeft toch de toelating gegeven;
– De gemeente heeft beslist om tegen deze toelating in beroep te gaan bij de Raad voor vergunningsbetwistingen;
– Actiecomité Liever Open Ruimte gaat ook in beroep tegen de toelating.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s