Buurtbewoners geschokt: minister van landbouw en natuur verleent milieuvergunning

DSCN4689 (Large)

“Tot onze verbazing gaf de minister van landbouw en natuur de goedkeuring in het milieudossier aan de kippenkwekerij in onze achtertuin”, zegt woordvoerder Wim La Fontaine van actiecomité Liever Open Ruimte. “Blijkbaar wegen de landbouwaspecten voor de minister zwaarder dan haar bevoegdheid voor natuur.” De kans is nu een pak groter dat de kwekerij met 80.000 kippen er komt in de Spinhoutstraat in Zomergem.

De minister neemt deze beslissing tegen de bedenkingen van de buurt en het schepencollege in. De kwekerij komt nu dichter, wat zal leiden tot geurhinder, geluidshinder, problemen met dewaterhuishouding, impact op de gezondheid, een verschralende natuur, en gevolgen voor de mobiliteit en het landschappelijk karakter. De verkeersveiligheid van de schoolkinderen in de dorpskern Hansbeke wordt genegeerd.

De argumentatie van de minister luidt: “Uit alle adviezen blijkt dus dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Het bedrijf is gesitueerd langs de N461, een gewestelijke verbindingsweg naar de E40, en sluit aan op een bestaand landbouwbedrijf aan de overzijde van de straat. Het bedrijf ligt in een actief uitgebaat agrarisch gebied en in een landschap dat onderbroken wordt door bomenrijen en verspreide bebouwing. Er is dus geen sprake van open vergezichten, evenmin worden de bestaande natuurwaarden geschaad.”

Ander dossier?

Als we de argumentatie van de minister lezen, lijkt het om een ander dossier te gaan. Een kort bezoek aan de buurt had de minister mogelijk op andere gedachten kunnen brengen.

We beraden ons met het actiecomité, maar de kans is groot dat we de strijd verder zetten en in beroep gaan bij de Raad van State. Dit is dan een beroep dat loopt naast ons lopende beroep bij de raad voor vergunningsbetwistingen (mbt de stedenbouwkundige aspecten). “Deze kwekerij kan en mag er niet komen”, besluit La Fontaine.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s