De buurt schrijft naar Joke Schauvliege

14/02/2018

Mevrouw de Minister

U hebt geen idee hoeveel gezinnen in Zomergem en omstreken u hebt teleurgesteld door een milieuvergunning te verlenen aan de kippenfabriek van Mr. Werbrouck, te bouwen in de Spinhoutstraat te Zomergem. Om de belangen van één gezin en de veevoederindustrie te laten primeren op de vernietiging van een historisch landschap en een gezonde leefomgeving. Er zijn geen woorden sterk genoeg om ons ongeloof en onze woede uit te drukken.

Uw medewerker schreef dat u naar dit prachtig stukje Zomergem bent komen kijken maar dit geloven wij echt niet! Komen kijken om dan te zeggen dat dit geen “open vergezicht” is, tart iedere verbeelding!

U heeft beslist om geen beleid te voeren, maar om gewoon onvolledige adviezen te volgen vol halve waarheden.

Begrijpen wie begrijpen kan, ….

In een tijdperk waar iedereen, ook de overheid, de mond vol heeft over korte keten, duurzaamheid, diversifiëring en grondgebonden landbouw, gaat Vlaanderen inzetten op een mega KIPPEN-industrie, niet voor binnenlandse consumptie, maar voor de export. Kippen die volgepropt worden met aangevoerd krachtvoer. Korte keten = nee, duurzaamheid = nee, gediversifieerd = nee, grondgebonden = nee. De “kippen” worden de “varkens”  van de toekomst. Hoe gaat het gezegde ook weer: een ezel stoot zich geen twee keer…

In een tijdperk waar alle wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat iedereen steeds minder vlees gaat eten en dat deze tendens zich zal doorzetten, gaat Vlaanderen inzetten op een mega KIPPEN-industrie.

In een tijdperk waar alle wetenschappelijk onderzoek waarschuwt dat we ons huidig voedselpatroon niet kunnen blijven aanhouden en dat het aantal slachtdieren best niet meer toeneemt, gaat Vlaanderen inzetten op  een mega KIPPEN-industrie.

In een tijdperk waar zoveel landbouwers klagen over het tekort aan akkerland, gaan we op wat nog rest aan akkerland en weiland nog wat mega-KIPPENstallen bijbouwen om op die manier het mooie landschap van weleer compleet te vernietigen voor de komende generaties en dit enkel voor het winstbejag  van de veevoederindustrie.

In een tijdperk waar we overspoeld worden met “klimaatacties” vanuit de Vlaamse overheid en de provincie gaat Vlaanderen inzetten op een vervuilende  KIPPEN-industrie zonder toekomst op lange termijn. En dan wil men ons doen geloven dat de luchtkwaliteit en de uitstoot van fijn stof ernstig wordt genomen…

In een tijdperk waar men de mond vol heeft over klimaatopwarming en waar soms zelfs kleine opritten niet meer mogen geplaveid worden, geeft u toestemming  tot meer dan 8000 vierkante meter verharding in een gebied dat altijd drassig is en nu al dikwijls onder water staat.

In een tijdperk waar iedere week wel een schandaal aan het licht komt op vlak van dierenleed en infecties, gaat Vlaanderen inzetten op nog grotere concentraties dieren en nog grotere KIPPENstallen. Stallen waar 40000 dieren opeengestapeld zitten die nooit het daglicht zien en die 24u per dag krachtvoer moeten eten …

Dus een dikke proficiat aan u, aan gedeputeerde Vercamer, aan de  Provincie Oost-Vlaanderen,  voor dit staaltje van kortzichtig korte termijn denken, waardoor voor de komende generaties ons landschap, onze luchtkwaliteit, de biodiversiteit en de grondgebonden landbouw verder wordt om zeep wordt geholpen en dit voor het winstbejag van enkelingen. We hadden gehoopt dat u een “beleid-maker” was, niet dus.

De uitspraak “Après nous, le déluge” (1757) heeft nog niets aan actualiteit verloren…

Proficiat, proficiat, proficiat.

Katrien De Muynck, Haagstraat – Zomergem.

*************************************************************************************

13/02/2018

Geachte Mevrouw de Minister,

De buurt rond de Spinhoutstraat begrijpt nog steeds Uw beslissing niet tot aanleveren van de nodige vergunningen tot bouw van de kippenfabriek.

Iedereen is tegen, en toch worden de beslissingen van elke afzonderlijke instantie niet verder onderzocht of afgewezen.

Watertoets: de zone is een overstromingszone. Elk jaar opnieuw … ondanks het feit dat de provincie elk jaar weer grachten en meetjes laat zuiver maken … staat het hier onder water. Door weerom extra verharding te plaatsen door bouw van dit gevaarte en verharding er om heen, verkleint de zone van infiltratie en komt er weer dakoppervlak bij dat op een kleinere oppervlakte moet infiltreren. We kunnen niet blijven water evacueren, dit zorgt voor een daling van het grondwater. Het duurt jaren voordat het grondwaterpeil hoog genoeg zal staan. En dit gaat blijven zakken, want de kippenfabriek zal heel veel water oppompen = water uit de ondergrond, waar het peil nu al laag van staat. Er zit namelijk op een 6-tal meter een waterafsluitende laag in de ondergrond die ervoor zorgt dat  het water heel moeilijk in de ondergrond dringt. De kippenfabriek zal wel water oppompen onder deze 6m, dit is onze buffer voor drinkbaar water.

Mobiliteit: de directe ontsluiting naar de E40 door Hansbeke is nog steeds niet in orde. Momenteel heeft Infrabel een budget voor een tunnel … maar als deze er niet komt, dan dient de traffic doorheen wijken te gebeuren en langsheen een smalle brug. Het zware transport zal wegenis die niet geschikt is voor regelmatig zwaar verkeer om zeep helpen.

Luchtpollutie: Sinds de opkomst van VEA hangt iedereen die een nieuwbouw zet of een grote renovatie doet vast aan EPB energieprestatiebeheer. Iedereen dient een ventilatie systeem te hebben om zo continu verse lucht binnen te halen. Deze systemen kunnen niet uitgezet worden. Daar waar men vroeger een raam open zette om te “verluchten”, is dit nu automatisch. Op dit moment hebben we geen echte problemen, buiten enkele malen per jaar als de boeren het land bemesten “beren”. Bij onderzoek blijkt dat bij kippenstallen er een continuïteit is in stankoverlast. Zowel stank, stof, ammoniakgassen, … Hoe moeten wij ons hiertegen wapenen? heeft u een idee hoe wij onze installaties, die wettelijk verplicht zijn kunnen aanpassen op de kosten van de veroorzaker? De kippenfabriek komt er wel heel makkelijk mee af om slechts 20% aan stofreductie te doen, en verder niets. Als je ziet dat in industriegebieden er firma’s zijn, die waterwassingen moeten toepassen op lucht, extra filters … Dit hoeft blijkbaar allemaal niet bij de kippenfabriek in Zomergem.

Bovendien wil ik u mededelen, dat op een boogscheut van Zomergem, het dorpje Bellem ligt, met ook hier momenteel kleinschalige kippenkwekerijen. Deze werden niet of amper mee in rekening gebracht in de studie van SBB. Bovendien is ook hier een proces tegen een nieuw kippenfabriek bezig. De eigenaar van deze fabriek heeft ook terreinen op een paar 100-den meters van de inplanting van de kippenfabriek van dhr Werbrouck. Wat gaat u doen? als U de ene fabriek toelaat, gaat u de andere er tegenover verbieden? En zo zal vrij snel de hele open ruimte dichtslibben.

Het is net of de hele Zomergemse regio in kleur staat als kippenzone.

SORRY maar wij zijn GEEN KIPPEN, wij PIKKEN dit niet.

Waarom blijft voor ons de vraag? Waarom kan het bedrijf niet in Sinaai blijven en zich daar aanpassen aan zijn habitat? Waarom het probleem verschuiven? Waarom dan ook nog eens vergroten?

En dan nog wat … de bouwgronden in Zomergem liggen qua kostprijs tussen de 200 à 300 EUR. Voor de gewone werkende man in de straat kost een stuk bouwgrond al vlug 200.000 EUR à 300.000 EUR afhankelijk van de grootte van het terrein en dan staat er nog geen woning op. De kippenfabriek komt op een stuk grond dat vermoedelijk zelfs die prijs niet kost, en waar een boer zijn stulpje kan op zetten ook al is dit geen bouwgrond.

De inwoners hebben destijds deze kostprijzen moeten betalen en zien alles, ook de waarde van de woonst gewoon dalen. We hebben al amper een interest op de spaarboekjes, dat ook nog eens ons vastgoed gaat zakken in waarde.

Voor dit alles, DANK U WEL mevrouw de Minister

Hopelijk komt u nog terug op uw beslissing

Met vriendelijke Groeten

Wim La Fontaine – Haagstraat Zomergem

*************************************************************************************

12/02/2018

Mevrouw de minister,

Het is onbegrijpelijk dat U de belangen van één kippenbedrijf en de veevoederindustrie laat primeren op de vraag en het streven van honderden gezinnen, waarvan vele met nog jonge kinderen, naar een gezonde leefomgeving en het behoud van het nog schaarse open landschap.

Kunt u deze beslissing herzien aub?

Met vriendelijke groeten,

Jan Van Vooren – Haagstraat, Zomergem

P.S.: En wat met die kippen. Nog zo veel dierenleed er bij!!!!!!!

*************************************************************************************

02/02/2018

Mevrouw de minister,

Wij zijn totaal verstomd en vinden het absoluut onbegrijpelijk dat u onlangs de milieuvergunning hebt goedgekeurd voor een industriële kippenkwekerij in de Spinhoutstraat in Zomergem.

We lazen in uw beslissing dat er hier geen sprake is van open ruimte????
We denken- durven alsnog te hopen – dat deze zin hier verkeerd staat en in een ander dossier thuis hoort, waar u de vergunning nog voor moet geven.
Want deze inplanting gebeurt immers wel in de laatste zuidwaartse Open Ruimte die Zomergem nog heeft.
Misschien komt u dit best zelf eens ter plaatse nachecken?

Naast dit aspect van open ruimte staan er nog verschillende punten in uw vergunning, die we absoluut en gemakkelijk kunnen weerleggen.

U bent toch –naast minister van landbouw – ook minister van natuur? Twee bevoegdheden die evenwaardig (zouden moeten) zijn?
In deze tijd-waar zoveel natuur langzaam maar zeker beetje bij beetje verdwijnt- zou u toch zeker heel erg moeten instaan om open ruimtes te beschermen en te bewaren.
U hebt daarvoor immers de bevoegdheid.

Dit dossier leeft in gans Zomergem, niet enkel bij de naaste betrokkenen. Met uw beslissing heeft u veel inwoners ontgoocheld, die niet langer in ‘uw natuurbeleid’ kunnen geloven.

Met heel ontgoochelde groeten,

Annemie De Bie
gemeenteraadslid Groen-Zomergem

*************************************************************************************

Pepijn De Coninck (@PepijnDeConinck) heeft getweet om 10:54 a.m. on wo, jan. 31, 2018:
@JokeSchauvliege je mag gerust weten dat veel jonge gezinnen nu heel ontstemd zijn dat er door Uw beslissing een kippenFABRIEK zal gebouwd worden in onze achtertuin en mooi landelijk Zomergem. De volgende generatie wordt niks meer gegund! Echt proficiat!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s