Constructiewerken starten?

Beste buurtbewoners, vrienden, sympathisanten,

 

Het ziet er naar uit dat Mr. Werbrouck binnenkort zal starten met de constructie van zijn kippenfabriek op het mooie stuk weiland/akkerland in de Spinhoutstraat.

Althans we vermoeden dit omdat er de afgelopen dagen dikwijls mensen rondliepen op het stuk om alles te bekijken, soms in het gezelschap van Mr. Werbrouck zelf, soms alleen.

Ondanks het feit dat er nog verschillende beroepen lopen tegen zijn vestiging, mag hij in principe toch starten omdat geen enkel van deze beroepen opschortend is.

We hebben dit te danken aan het kortzichtige milieubeleid van Minister Joke Schauvliege en de incompetentie van de gedeputeerden bij de provincie.

Hoe groot moet een “open ruimte” zijn Joke vooraleer je het als een open ruimte wil bestempelen? Is meer dan 150 hectaren niet groot genoeg? Je offert ons prachtig landschap op aan een industrie (want laten we dit a.u.b. geen landbouw noemen) zonder toekomst op lange termijn. En wat dan? Het doet pijn u te horen zeggen dat er subsidies komen voor het verwijderen van beton, terwijl u hier toestemming geeft voor een voetbalveld beton in een onaangeroerd open landschap. En dan wordt verwacht van de burger dat hij dit beleid begrijpt.

Ook de provincie Oost-Vlaanderen die bij de gratie van een aantal pionnen gretig deze projecten goedkeurt tegen alle negatieve adviezen in. In jullie beleidsverklaring nemen jullie gretig woorden in de mond als behoud van open ruimte, duurzaamheid, korte keten om dan projecten goed te keuren die haaks staan op deze ideeën. Begrijpen wie begrijpen kan.

Als burger vind ik dergelijke praktijken afstotelijk en beledigend voor alle burgers. Het valt me op dat in deze verkiezingsstrijd alle partijen groener dan groen willen zijn. Men spreekt gretig over behoudt van open ruimte, behoudt van kleine landschapselementen, betonstop, klimaatdoelstellingen, trage wegen, duurzaamheid en korte keten. Maar in de praktijk komt het erop neer dat niemand deze ramp voor de buurt, het landschap en het milieu kan tegenhouden. Een historisch landschap met oude knotwilgen en een oude poel zal onherroepelijk verwoest worden. We kunnen dit enkel een grote schande noemen voor het politiek beleid in Vlaanderen.

 

Een woedende Zomergemnaar/Lievegemnaar.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s