Milieuvergunning geweigerd door bevoegde minister. Onwettige exploitatie kippenkwekerij Spinhoutstraat Zomergem.

Minister Demir verklaarde de beroepen van actiecomité Liever Open Ruimte en de gemeente Lievegem tegen de milieuvergunning van het agro-industriële kippenbedrijf gegrond en weigerde de milieuvergunning. “De argumenten die we van in het begin op tafel legden, spelen een belangrijke rol in de beslissing van de minister,” zegt Katrien De Muynck, woordvoerder van actiecomité Liever Open Ruimte. “Geurhinder en de neerslag van stikstof worden nu eindelijk wel als relevant gezien. Dat is een doorbraak.”

Nieuwe provinciale politieke beslissing

Het dossier van de stedenbouwkundige vergunning werd teruggestuurd naar de Deputatie van Oost-Vlaanderen nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen op 1 april 2021 de stedenbouwkundige vergunning opnieuw had vernietigd. De Deputatie heeft op 15 juli 2021 de stedenbouwkundige vergunning toch weer verleend en negeert daarmee  – begrijpe wie begrijpen kan – voor de derde maal het negatief advies van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar, en voor de tweede maal het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Van politieke beslissingen gesproken!

Mijlpaal

Het dossier van de milieuvergunning werd teruggestuurd naar de bevoegde Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir nadat de Raad van State op 26 februari 2021 de positieve beslissing van voormalig Minister Schauvliege vernietigde. Minister Demir verklaarde op 16 juli 2021 de beroepen gegrond en weigerde de milieuvergunning. De exploitatie in de Spinhoutstraat gebeurt momenteel onwettig aangezien de milieuvergunning ontbreekt.

“Dit is een nieuwe mijlpaal” meent Katrien De Muynck. “Een aantal van onze argumenten van het eerste uur, onder andere geurhinder en depositie van stikstof, werden eindelijk gehoord. Voor het eerst in dit dossier zitten politieke en rechterlijke macht op dezelfde lijn.”

Verdere stappen

Het actiecomité beraadt zich over verdere stappen. De exploitant kan de Beslissing van Minister Demir nog aanvechten bij de Raad van State. Het actiecomité kan voor de derde keer (!) de beslissing van de Provincie betwisten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Tegelijk hopen we dat dit het einde is van meer dan 4 jaar onenigheid. We hopen dat de bevoegde overheden deze exploitatie beëindigen en een duurzame oplossing zoeken voor de betrokken exploitant. Tot nader order blijft dit een verhaal met alleen maar verliezers,” zegt De Muynck. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s