Zomerg3m

De 3M-saga, een verhaal dat steeds onwaarschijnlijker proporties aanneemt, houdt de Vlaamse pers in de ban. Met dank aan enkele klokkenluidende milieu-inspecteurs, weten we nu dat milieuhandhaving in Vlaanderen meer illusie dan realiteit is. De milieu-inspecties kunnen onder andere door personeelstekort niet naar behoren functioneren, een trend die zich de laatste jaren nog meer heeft doorgezet. Rechter Jan Van den Berghe vat de situatie passend samen op de site van vrtNWS: “Het is voor bedrijven vaak “goedkoper om de norm niet na te leven dan een investering van miljoenen te moeten doen in bijvoorbeeld een zuiveringsinstallatie”. Pijnlijk. 

Ook in Zomergem beleven we momenteel ons eigen “3M verhaal”. Ook hier lapt een bedrijf zonder scrupules de geldende milieuwetgeving aan zijn laars, ook hier slagen de bevoegde overheden er niet in om de wet te handhaven. Wat is de waarde van arresten van de hoogste gerechtsinstanties van ons land, wat is de kracht van ministerieel vernietigde vergunningen, wanneer de handhaving achterwege blijft? Ook hier vat Van den Berghe passend samen: “Handhaving is een keten, en elke schakel moet sterk zijn, want de ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel.” Een zwakte die handig wordt uitgebuit door het strategisch vernuft van de grote spelers in de agro-industrie. 

Hoe lang zullen dergelijke Far West toestanden nog getolereerd worden? Hoe lang zullen burgers nog tolereren dat hun leefomgeving – schijnbaar ongemerkt – steeds verder gedegradeerd wordt? Steeds verder weg van de tijd dat kanalen en rivieren nog dienden om te zwemmen, de tijd dat boerderijstof nog diende om de weerstand te versterken. Welke politicus toont de moed om zijn/haar nek uit te steken voor de levenskwaliteit van onze toekomstige generaties? Wie wordt de stem van iemand die niet spreken kan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s